top of page
  • Kassikeskus

Paperikassit, muovipussit ja kestokassit - mikä on ekologisin ja kestävin vaihtoehto?

Maailmassa käytetään miljardeja muovikasseja vuosittain. Monet kaupungit ympäri maailmaa ovat ottaneet käyttöön muovikasseja koskevia kieltoja tai veroja yrittääkseen rajoittaa kertakäyttöisten ja pois heitettävien muovipussien määrää. Mutta ovatko paperikassit tai uudelleenkäytettävät kestokassit paljon parempia vaihtoehtoja ympäristölle? Näyttää siltä, että yksiselitteistä vastausta ole.


Muovikassien ympäristökuormitus - tarua vai totta


Muovikassien suurin etu on, että verrattuna muihin kassityyppeihin niiden valmistamisella on alhaisin ympäristövaikutus. Ohuet muoviset ruokakaupan kassit on usein valmistettu HDPE-polyeteenistä. Vaikka näiden pussien tuotannossa käytetään uusiutumattomia resursseja, kuten öljyä, niiden tuottaminen aiheuttaa vähemmän hiilidioksidipäästöjä, jätettä ja haitallisia sivutuotteita kuin puuvillan tai paperikassien valmistus. Muovipussit ovat myös suhteellisen tukevia ja uudelleenkäytettäviä.


Monissa eri pakkausvaihtoehtoja koskevissa tutkimuksissa, jotka osoittavat muovikassien tuotannon vaativan vähemmän resursseja, oletetaan, että muovikasseja käytetään vähintään kahdesti – kerran kaupasta kotiin tullessa ja kerran roskapussina – ja tämä otetaan huomioon laskelmissa joissa arvioidaan pussien ilmastovaikutuksia.


Muovikassien kierrätys


Muovipussit ovat kierrätettäviä, vaikka harvat kierrättävät niitä, vaan ne joutuvat sekajätteen joukkoon. Ne voisi kierrättää myös muovinkeräyspisteellä. Muovista kierrätetään Suomessa tänä päivänä ainoastaan 27%, mutta tavoite on jopa 75 prosentissa.


Mikromuovit ovat ympäristön vihollisia


Kierrättämättömät pussit päätyvät roskiksi, koska ne eivät hajoa biologisesti. Kaatopaikkojen täyttämisen lisäksi muovipussit voivat vaarantaa myös muita ympäristössämme eläviä, mukaan lukien meren eläimet ja linnut. Tämä johtuu siitä, että muovipussit, kuten kaikki muovimateriaalit, hajoavat lopulta mikroskooppisiksi paloiksi, joita tiedemiehet kutsuvat mikromuoveiksi. Mikromuoveja on löydetty lähes kaikkialta: merieläimistä,maaperästä ja jopa kaupunkien ilmasta.


Vaikka mikromuovin leviämisen seurauksia on vasta alettu tutkimaan, emmekä vielä tiedä niiden vaikutuksia eläimiin, ihmisiin ja ympäristöön, tiedemiehet ovat huolissaan siitä, kuinka tämä muovisaaste voi vaikuttaa planeettamme haitallisesti. Tutkimuksissa, joissa muovipussien todettiin olevan vähemmän haitallisia ympäristölle kuin paperia ja uudelleenkäytettäviä pusseja, ei otettu huomioon mikromuovien vaikutuksia, vaan oletettiin, että muovipussit kierrätettäisiin tai käytettäisiin roskapusseina.


Paperikassit - kierrätettävyys on plussaa


Paperipusseilla on joitain etuja muovipusseihin verrattuna kestävyyden kannalta. Ne on helpompi kierrättää, ja koska ne ovat biohajoavia, niitä voidaan käyttää esimerkiksi kompostointiin. Paperin valmistaminen on kuitenkin erittäin resurssiraskasta: paperipussin valmistaminen vie noin neljä kertaa enemmän energiaa kuin muovipussin valmistaminen, ja paperikassien valmistuksessa käytetyt kemikaalit ja lannoitteet aiheuttavat lisähaittoja ympäristölle.


Tutkimukset ovat osoittaneet, että jotta paperipussi neutraloisi ympäristövaikutuksiaan muoviin verrattuna, sitä olisi käytettävä missä tahansa 3-43 kertaa. Koska paperikassit ovat kestävimmät kaikista pakkausvaihtoehdoista, on epätodennäköistä, että ihminen saisi yhdestä pussista tarpeeksi hyötyä ympäristövaikutusten tasaamiseksi.


Paperikassin kierrätys


Kuitenkin se, että paperi on kierrätettävää, vähentää sen vaikutusta. Suomessa kulutetusta paperista kierrätettiin vuonna 2020 lähes 94 % , ja Euroopan tasolla noin 75%. Koska paperikuidut kuitenkin lyhenevät ja heikkenevät joka kerta kierrätysprosessin aikana, paperin kierrätyskertojen määrällä on raja.


Kestokassit ja puuvillakassit, eli uudelleen käytettävät kassit


Uudelleenkäytettävät kassit ja pussit valmistetaan monista eri materiaaleista, ja näiden materiaalien valmistuksen ympäristövaikutukset vaihtelevat suuresti. Eräässä UK:ssa tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että puuvillakasseja on käytettävä uudelleen jopa 131 kertaa, ennen kuin ne vähentävät ilmastovaikutustaan ​​samalla tavalla kuin muovikassit. Jotta puuvillakassilla olisi vastaava ympäristöjalanjälki (joka kattaa ilmastonmuutoksen ja muut ympäristövaikutukset) muovipusseihin verrattuna, sitä on mahdollisesti käytettävä tuhansia kertoja. Muut materiaalit kuin puuvilla toimivat kuitenkin paljon paremmin kestävän kehityksen mittareilla katsottuina. Kuitukangas polypropeeni (PP) on toinen suosittu kestokassien materiaalivaihtoehto. Kestävämmästä muovista valmistettuja kasseja on käytettävä uudelleen noin yksitoista kertaa, jotta ne alittaisivat tavanomaisen muovikassin ympäristövaikutuksen.


Sen lisäksi, että ne vaihtelevat suuresti ympäristöystävällisyydeltään, on aina mahdollista, että uudelleenkäytettävät pussit ja kestokassit jäävät käyttämättä, koska kuluttajien on muistettava ottaa ne mukaan kauppaan. Uudelleenkäytettävien kassien suurin plussa on, että niiden käyttö vähentää roskan määrää maalla ja meressä. Tutkimukset ovat osoittaneet, että muovikassien alueelliset käyttökiellot Yhdysvalloissa ja Euroopassa ovat vähentäneet muoviroskien määrää lähivesillä huomattavasti.


Miten tehdä paras kassivalinta?


Koska uudelleenkäytettävillä ja paperikassilla on suuret ympäristökustannukset etukäteen ja muovipussilla on suurempia negatiivisia vaikutuksia käytön jälkeen, on vaikea määrittää mikä kassityyppi on todella ekologisin ja ympäristövaikutusteb kannalta kestävin. Riippumatta siitä, onko kassi muovia, paperia tai muuta materiaalia, kaikista kestävin valinta on aina jo olemassa oleva kassi. Jos kuitenkin tarvitset liiketoiminnassasi kasseja ja pusseja asiakkaita varten, on hyvä huomioida mitkä seikat vaikuttavat eri kassityyppien ilmastovaikutuksiin. Jokaisessa tutkimuksessa ja jokaisen kassityypin kohdalla oli selvää, että pussin uudelleen käyttö mahdollisimman monta kertaa vähentää sen ympäristövaikutuksia. Kestävät kassit ja pussit ovat kierrossa kauimmin mukana, eli kestävien tuotteiden ympäristövaikutus on aina pienempi.


169 views0 comments
bottom of page